Zapraszamy do skorzystania z druków i informacji szczegółowych

Druki do pobrania

Poniżej Państwo znajdziecie druki do pobrania . Druki są w formie edytowalnej word (oznaczane dalej DOC) oraz w nieedytowalnej w pdf (oznaczane dalej PDF) .

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju

Kształcenie Specjalne

Kształcenie specjalne

Indywidualne Nauczanie

Indywidualne nauczanie

Specyficzne Trudności w Uczeniu się

Dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia

Badania Specjalistyczne Uczniów Szkół

Badania specjalistyczne dla uczniów szkół

Badania dzieci w wieku przedszkolnym

Gotowość szkolna

Terapia

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Trening Umiejętności Wychowawczych

Trening umiejętności wychowawczych

Zindywidualizowana Ścieżka Kształcenia

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

Konsultacja Psychologiczno-Pedagogiczna

Konsultacja

Konsultacja Rodzica w Sprawie Dziecka

Konsultacja rodzica w sprawie dziecka

Przekazanie Teczki Dziecka do Innej Poradni

Wniosek o przekazanie teczki dziecka do innej poradni

Diagnoza specyficznych trudnści w uczeniu się

Rodzicu, poszukaj pomocy specjalisty, jeżeli Twoje dziecko:

 • patrzy i nie widzi,

 • słucha i nie słyszy,

 • popełnia błędy przepisując tekst,

 • ma problem z nauką czytania i pisania,

 • opuszcza, dodaje, przestawia litery i sylaby,

 • nieczytelnie pisze

może być zagrożone dysleksją (trudnościami w czytaniu), dysortografią (trudnościami w opanowaniu poprawnej pisowni), dysgrafią (niskim poziomem graficznym)

Kiedy warto skonsultować się ze specjalistą?

Pamiętajmy…

Diagnozować dzieci w poradni psychologiczno – pedagogicznej możemy już od najmłodszych lat – często niemowlęcych.

Niepokojące zachowania

 • nadmiernie rozdrażnienie i niepokój
 • trudności z dłuższym skupieniem się na jakiejkolwiek zabawie
 • nie radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • doświadczenie silnych lęków, które uniemożliwiają funkcjonowanie
 • problemy z budowanie relacji z rówieśnikami
 • trudności w nauce związane z dysfunkcjami takimi jak dysleksjadyskalkuliadysgrafia,
 • trudności z koncentracją lub brak motywacji
obrazek pokazujący żarówkę jako innowację
Skip to content