logo Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łeczycy

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W ŁĘCZYCY

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż”

                                    Janusz Korczak

Linki

CENTRUM CBT – Centrum Terapii 
Poznawczo – Behawioralnej 
www.cbt.pl 

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości 
www.cwro.edu.pl 

Centralna Komisja Egzaminacyjna 
www.cke.edu.pl 

Joanna Szczepkowska – niezwykła osoba z ADHD 
www.szczepkowska.pl 

Księgarnia Edukacyjna – m.in. książki o ADHD 
www.edukacyjna.pl/lista/php?poddzial=342&partner=ptadhd 

Komitet Ochrony Praw Dziecka 
www.kopd.pl 

Ministerstwo Edukacji 
www.men.waw.pl 

Ministerstwo Zdrowia 
www.mz.gov.pl 

Polski Instytut Ericksonowski 
www.p-i-e.pl 

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 
www.psychiatria.org.pl 

Polskie Towarzystwo Psychologiczne 
www.ptp.org.pl 

Polskie towarzystwo ADHD 
www.ptadhd.pl 

Polskie Towarzystwo Dysleksji 
dysleksja.univ.gda.pl 

Rzecznik Praw Dziecka 
www.brpd.gov.pl 

Strona informacyjna o ADHD 
www.adhd.info.pl 

Strona dzieci 
www.dzieci.org.pl 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
www.wodn.lodz.pl