Platforma Badania Zmysłów
Justyna Szczepaniak

Justyna Szczepaniak

autor wpisu: Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łęczycy

Informacje dla rodziców

CHCESZ SPRAWDZIĆ CZY TWOJE DZIECKO PRAWIDŁOWO
SŁYSZY- MÓWI- WIDZI

przyjdź na badania przesiewowe PLATFORMĄ ZMYSŁÓW.
Diagnoza ta pozwoli Ci na wczesne wykrycie zaburzeń rozwoju u Twojego dziecka.
Szybko zostanie dokonana:

  • ocena funkcji wzroku, słuchu, mowy, przetwarzania słuchowego
  • wczesne i szybkie podjęcie działań terapeutycznych
  • ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki czytania i pisania
    Postaramy się uaktywniać rodziców w procesie edukacji i terapii poprzez udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

Co to jest Platforma Badania Zmysłów ?

To nowoczesne narzędzie diagnostyczne wykonujące badania:
• przesiewowe słuchu
• audiometryczne
• testy centralne GDT i DDT /dwudzielny test cyfrowy określający przetwarzanie słuchowe zachodzące w mózgu/
• przesiewowe wzroku
• przesiewowe mowy

Badanie przesiewowe słuchu polega na przeprowadzeniu następujących testów:

• testu tonalnego
/polega on na wskazaniu usłyszanego dźwięku/
• testu obrazkowego
/w szumie prezentowanych jest 16 słów, które dzieci młodsze muszą prawidłowo powtórzyć i wskazać odpowiedni obrazek/
• testu słownego /w szumie prezentowane są słowa, które starsze dzieci muszą powtórzyć i wskazać wśród wielu słów podobnie brzmiących/

Badanie audiometryczne przeprowadza się za pomocą tonów w zakresie częstotliwości od 250 Hz do 8000 Hz na prawym i lewym uchu. Badanie to zaczyna się od 1000 Hz. Jest to badanie napowietrzne, które tylko przesiewowo określa zmiany słuchu.
Natomiast profesjonalne badanie słuchu może być tylko wykonane w szpitalu.

Testy centralne GDT i DDT polegają na jednorazowej prezentacji bodźców akustycznych.

Wykonywane są aby:
• ocenić lokalizację ośrodków mowy w półkulach mózgowych
• ocenić transfer informacji między kulami mózgowymi
• ocenić rozwój dojrzałość ośrodkowego układu słuchowego
• wykryć uszkodzeń w obrębie ośrodkowego układu nerwowego

Badanie przesiewowe wzroku polega na:

• badaniu różnicowania kontrastu
/poprzez to badanie wykryte mogą być wady ostrości i kontrastowości wzroku/
• badaniu widzenia barwnego
/wykrywa ono zaburzenia rozpoznawania kolorów/

Badanie przesiewowe mówię ocenia:

• rozwój słuchu fonemowego
• motoryki narządów artykulacyjnych
• artykulację poszczególnych głosek
• rozwój słownictwa i gramatyki
• rozwój pamięci słuchowej.

ZAPRASZAMY
wszystkich zainteresowanych do skorzystania z badań

Skip to content