Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
Justyna Szczepaniak

Justyna Szczepaniak

autor wpisu: Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łęczycy

Aktualności Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

Trening umiejętności społecznych (TUS) jest aktualnie najbardziej popularną terapią rozwijającą umiejętności społeczne. Spełnia rolę edukacyjną, kompensacyjną, korekcyjną
i terapeutyczną. Prowadzony jest w małych grupach do 8 osób, zazwyczaj przez dwóch trenerów, zgodnie z założeniami, opartymi na wielokrotnym powtarzaniu i korygowaniu konkretnych zachowań z użyciem różnych technik (m.in.: zabawa, wykonywanie instrukcji, modelowanie, odgrywanie ról, możliwość doświadczania sytuacji społecznych w bezpiecznych warunkach warsztatowych, udzielanie/otrzymywanie informacji zwrotnych).
TUS zmienia przede wszystkim zachowanie, trenerzy niewiele wpływają na myśli i emocje dzieci uczestniczących w treningu. To dobra metoda dla dzieci, które na dany moment nie mają umiejętności i narzędzi, by dostosować się do ogólnie przyjętych norm, w związku z czym: przekraczają granice swoje i innych osób, nieadekwatnie wyrażają emocje, mają trudności w rozumieniu kontekstu społecznego, prezentują słabe umiejętności komunikacyjne, mają trudności ze współpracą w grupie, łamią zasady społeczne, nie potrafią konstruktywnie rozwiązywać konfliktów).
Obecnie TUS jest adresowany między innymi do dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami opozycyjno – buntowniczymi.
Pierwsze efekty powinny być widoczne po kilku tygodniach regularnego uczęszczania dzieci na zajęcia. Jednocześnie cały trening może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

Skip to content