Udział z głosem doradczym w pracach zespołów placówek oświatowych, powołanych do opracowania IPE – T oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
Justyna Szczepaniak

Justyna Szczepaniak

autor wpisu: Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łęczycy

Informacje dla nauczycieli

– udział pracowników poradni w działaniach zespołu,
– w sytuacjach problemowych udzielanie przez pracowników poradni pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
– organizowanie spotkań z nauczycielami.

Prowadzący:

Wszyscy pracownicy pedagogiczni poradni

Skip to content