Wspieranie oraz pomoc specjalistom – logopedom z terenu powiatu łęczyckiego
Justyna Szczepaniak

Justyna Szczepaniak

autor wpisu: Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łęczycy

Informacje dla nauczycieli

Spotkania z logopedami na terenie poradni w celu wspierania ich pracy:

* przekazywanie odpowiedniej literatury dotyczącej omawianego problemu

* udostępnianie pomocy dydaktycznych

* pomoc w opracowywaniu harmonogramów indywidualnych logoterapii

Prowadzące:

Aneta Rudnicka

Jolanta Hewner – Malesa

Małgorzata Sędek

Skip to content