Wybór kierunku kształcenia, planowanie kariery zawodowej; udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych, właściwych dla danego poziomu kształcenia
Justyna Szczepaniak

Justyna Szczepaniak

autor wpisu: Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łęczycy

Informacje dla rodziców

Indywidualne porady i konsultacje dla rodziców. Wspieranie rodziców w prawidłowym wyborze kierunku kształcenia dzieci, poprzez prowadzenie lub udział z głosem doradczym w indywidualnych poradach i konsultacjach.

Prowadząca:

Izabela Ziółkowska

Skip to content