logo Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łeczycy

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W ŁĘCZYCY

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż”

                                    Janusz Korczak

"NARKOTYKI I DOPALACZE" - KONFERENCJA METODYCZNA

Antynarkotykowa konferencja metodyczna w Łęczycy


Jak najskuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom od narkotyków i dopalaczy? to główny temat konferencji metodycznej zorganizowanej w dniu 18 stycznia 2016 roku w łęczyckim Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych przez Społeczną Akademię Nauk oraz Mazowieckie Centrum Profilaktyki Społecznej. Patronat nad tym prospołecznym wydarzeniem objął Starosta Powiatu Łęczyckiego Wojciech Zdziarski. Współorganizatorem spotkania między innymi była Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęczycy.
Poszukiwanie odpowiedzi na to ważkie pytanie połączyło uczestników konferencji – łęczyckich nauczycieli, kuratorów, policjantów, funkcjonariuszy Służby Więziennej, samorządowców, pracowników pomocy społecznej, ośrodków kultury, przedstawicieli mediów oraz studentów Społecznej Akademii Nauk i uczniów klas mundurowych. Prelekcję ekspercką i ćwiczenia dla uczestników konferencji poprowadził profesor Mariusz Jędrzejko, pedagog społeczny i socjolog, dyrektor naukowy Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Społecznej, powszechnie ceniony ekspert w dziedzinie profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i szkodliwych.