logo Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łeczycy

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W ŁĘCZYCY

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż”

                                    Janusz Korczak

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
pozyskanych drogą elektroniczną (poczta e-mail)
1) Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęczycy, ul. Kaliska 13, 99-100 Łęczyca, reprezentowana przez Dyrektora;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się korespondencyjnie pisząc na adres podany w punkcie 1) lub e-mail: iodo@adres.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania odpowiedzi na pismo lub wniosek skierowane drogą elektroniczną na podstawie Art. 6 ust 1 lit. a) ww. rozporządzenia;
4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż stanowią przepisy prawa;
6) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych;
7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia;
8) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

Adres:

ul. Kaliska 13

99 -100 Łęczyca

Zadzwoń lub napisz

Telefon :
24-721-28-37
505-634-295

Godziny pracy

Pon-Pt 08:00 – 16:00