Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęczycy

rozwój poradni w kierunku specjalistycznych form terapii,

rzetelna i kompleksowa diagnoza oraz stymulacja rozwoju dziecka,

działania związane z ochroną zdrowia psychicznego nastawione na przeciwdziałanie różnym zaburzeniom psychicznym,

innowacje w zakresie profilaktyki skierowane do rodziców małych dzieci, nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz profilaktyka wśród młodzieży w zakresie uzależnień i innych zachowań ryzykowanych oraz cyberprzemocy,

rozwijanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, pedagogów i logopedów,

dobra współpraca ze szkołami, ale też instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę,

stworzenie optymalnych warunków dla wspomagania rozwoju psychicznego, społecznego, poznawczego i fizycznego każdego dziecka i rodzica.

Warte uwagi

Nasza kadra

Psycholodzy

Pedagodzy

Logopedzi