Adres:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łęczycy

ul. Kaliska 13

99-100 Łęczyca

telefon 24-721-28-37

komórkowy 505-634-295

email: sekretariat@poradnialeczyca.pl

 

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek od 8:00 do 16:00
Wtorek od 8:00 do 16:00
Środa od 8:00 do 18:00
Czwartek od 8:00 do 18:00
Piątek od 8:00 do 16:00

Tu się znajdujemy: ul. Kaliska 13, 99-100 Łęczyca

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
pozyskanych drogą elektroniczną (poczta e-mail)
1) Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęczycy, ul. Kaliska 13, 99-100 Łęczyca, reprezentowana przez Dyrektora;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się korespondencyjnie pisząc na adres podany w punkcie 1) lub e-mail: iodo@adres.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania odpowiedzi na pismo lub wniosek skierowane drogą elektroniczną na podstawie Art. 6 ust 1 lit. a) ww. rozporządzenia;
4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż stanowią przepisy prawa;
6) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych;
7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia;
8) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.