Opiniowanie w sprawach określonych w Ustawie Prawo Oświatowe oraz w innych przepisach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży
Picture of Justyna Konrad

Justyna Konrad

autor wpisu: Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łęczycy

Dziewczyna na deskorolce

Opinia dla dziecka lub ucznia zgodna z wnioskiem o wydanie opinii

psycholodzy

pedagodzy

logopedzi

Skip to content