Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
Picture of Justyna Konrad

Justyna Konrad

autor wpisu: Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łęczycy

Dziewczyna na deskorolce

Przeprowadzenie procedury wydawania orzeczeń zgodnie z liczbą wniosków, które wpłynęły do Zespołu Orzekającego.

psycholodzy

pedagodzy

logopedzi

Skip to content